Modele porozumiewania się

Niezwykle przydatna strona, bardzo mi się przydała. Zapraszam do mnie:) Pozdrawiam modèle interakcyjny-1934, Mead. Modèle Ten odnosi się do komunikacji bezpośredniej, kładzie nacisk na wzajemne oddziaływanie. 3. modèle trójkątny Newcomba – 1953. Modèle skoncentrowany wokół stosunków między jednostkami, komunikowanie Utrzymuje równowagę w systemie społecznym. A i B – jednocześnie Nadawca i odbiorca (Komunikator i adresat); nie działają indywidualnie ALE w ramach organizacji, Struktur władzy itp. X – część otoczenia Społecznego (Osoba lub przedmiot). A, B i X-zależny système. Komunikowanie-proces obowiązywała RELACJI między oczyska trzema elementami poprzez przekazywanie Informacji. Informacja Pozwala utrzymać równowagę społeczną (kształtuje Zachowanie je Pozwala dostosować się do zmian). Modèle d`exploitation uwzględniający otoczenie procesu komunikowania.

Komunikowanie masowe jest jednym z Systemów Społecznych istniejących w społeczeństwie je jest z NIM powiązany. Nadawca i odbiorca należą do Grup pierwotnych je są Pod ich wpływem. Te z kolei są elementami przesyłce Struktur Społecznych, które à również determinują postawy i zachowania Członków grupy pierwotnej. Modèle wskazuje na warunek Konieczny: Nadawca-Multilingual-odbiorca. Modèle semiotyczny komunikowania Eco – 1975. Analiza kodowania je dekodowania przez odbiorcę. Élément wprowadza Nowy: kodów multiplikacja. Oprócz générateur wspólnych dla nadawcy i audience są jeszcze subkody, NP.

ideologiczne, estetyczne, afektywne, które są różne dla A i B. 4. Modèle wspólnoty doświadczeń Schramma – 1954. Komunikowanie à zgodnie się jednostki jej doświadczeniami i uczestniczenie w pewnej wspólnocie z inną Bądź przez jednostkami. Elementy niezbne w procesie komunikowania: 8. MODELE votre Informacji pierwsze, te z lat 30 i 40, traktowaly jednostke jako mechanizm na qui Media wpływały bezpośrednio, wywołując Silny efekt zgodny z zamierzeniem nadawców. Lata 50 i 60 à MODELE mówiące o pośrednim wpływie środków przekazu-wprowadzono lidera opinii jako pośrednika. Potem przypisano medią rôle jednego z czynników oddziałujących na odbiorcę. Współcześni badacze komunikowania masowego odrzucili te MODELE, ALE sposób postrzegania mediów jako jednego z czynników oddziałującego na odbiorcę pozostał w społeczeństwie a) MODELE bodziec – Reakcja modèle opiera się na teorii odruchów warunkowych Iwana Pawlowa-odpowiedni bodziec wywołuje odpowiednią reakcję. Media wysyłając swoje Komunikaty wpływają direct na publicznośc środków masowego przekazu. “ukłucia podskórnego” (pocisku) zakładano że Multilingual dociera wszystkich jednostek jednostek społeczeństwie społeczeństwie że Każda z nich odbiera Go w dix Sam sposób, co wywołuje Maniej wiecej Podobną reakcję. Każda Jednostka jest obiektem “ukłucia” zadanego przez komunikat a à Czy Multilingual Ten dotrze do audience i Czy będzie skuteczny Zależy tylko OD dawki.

Szerokie zastosowanie znaleźli dla tej teorii teoretycy propagandy. modèle wszechmocy propagandi tchakhotine`a (1939) zakładał że Wystarczy wielokrotnie i uporczywie powtarzać określone treści, aby wywołać odpowiednią reakcje. Powiązanie głoszonych haseł ideologicznych ideologicznych z wewnętrznymi Popeye człowieka jest skuteczną techniką. Uznawany za Pierwszy modèle komunikowania masowego. b) MODELE odmienne OD bodziec – Reakcja Model topologiczny Lewina (1947) Zakłada że informacja EW swojej wedrówce w kanałach masowego komunikowania napotyka Wiele zapór, Bram-Gates-kontrolowanych przez bramkarzy-jednostki lub instytucje NP.

0